Značka: Neuvedeno
Kategorie: Stavební úřad
Vyvěšeno: 21. 9. 2018 - 1. 10. 2018
Zobrazeno: 57x

Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouy o umístění stavby - novostavba stáje OMD a porodna na pozemcích parc. č. 1518/3, 1518/4, 1524/32, 1524/35, 1524/43, 1524/55, 1524/57, 1524/58, 1524/61, 1524/63, 1524/76, 1529/2 a 1529/6 v k.ú. Olešnice na Moravě.

Znění viz příloha PDF včetně situace