Značka:
Kategorie: Stavební úřad
Vyvěšeno: 21. 5. 2019 - 6. 6. 2019
Zobrazeno: 30x

Městský úřad Olešnice

Stavební úřad I. stupně              nám. Míru č.p. 20, 679 74 Olešnice

Tel.č. 516 463 108

Fax č. 516 463 296

e-mail: stavebni@olesnice.cz                         oprávněná úřední osoba: Ing. Kubíček Karel         

Č.j.: DMOL    381/2019                                                                    V Olešnice dne 21. 5. 2019

Spis. zn.: SMOL   195/2019 SÚ/3

 

 

E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ 28085400

zastoupená společností PK Elektro, s.r.o., Hádecká 180/21, 614 00 Brno, IČ 28310691

 

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í

 

            Stavební úřad I.stupně MěÚ Olešnice, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „obnova TS, NN Kněževes“ na pozemcích parc. č. 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/4, 13/3, 18/3, 18/4, 23, 31/1, 34/17, 34/21, 211/2, 212/5, 297/1, 300, 426/9, 426/15, 426/17, 426/18, 426/43, 426/66, 426/72, 426/75, 426/82, 428/3, 428/8, 433, 434, 446/1, 446/3, 461/4, 461/7, 465, 466, 467/4, 467/7, 467/9, 467/11, 467/12, 467/17, 467/21, 467/22, 467/31, 474/1, 474/4, 474/5, 474/6, 478, 479, 481/1, 481/2, 481/4, 485, 486/1, 486/2, 487/1, 780/3, 782/2, st. 3, st. 4, st. 10, St. 23, st. 28/1, st. 28/2, st. 29, st. 30, st. 35, st. 36, st. 38, st. 40, st. 43, st. 46, st. 48/1, st. 56/1, st. 166, 1/1, 1/7, 28/3, 212/6, 426/21, 426/74, 445/2, st. 7/1, st. 8/1, st. 8/2, st. 21, st. 26, st. 32, st. 33, st. 34, st. 45, st. 171v kat. území Kněževes, kterou dne 14. 3. 2019 podala společnost E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ 28085400, zastoupená společností PK Elektro, s.r.o., Hádecká 180/21, 614 00 Brno, IČ 28310691 (dále jen „žadatel“), a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona

 

územní rozhodnutí o umístění stavby

 

„obnova TS, NN Kněževes“ na pozemcích parc. č. 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4/4, 13/3, 18/3, 18/4, 23, 31/1, 34/17, 34/21, 211/2, 212/5, 297/1, 300, 426/9, 426/15, 426/17, 426/18, 426/43, 426/66, 426/72, 426/75, 426/82, 428/3, 428/8, 433, 434, 446/1, 446/3, 461/4, 461/7, 465, 466, 467/4, 467/7, 467/9, 467/11, 467/12, 467/17, 467/21, 467/22, 467/31, 474/1, 474/4, 474/5, 474/6, 478, 479, 481/1, 481/2, 481/4, 485, 486/1, 486/2, 487/1, 780/3, 782/2, st. 3, st. 4, st. 10, St. 23, st. 28/1, st. 28/2, st. 29, st. 30, st. 35, st. 36, st. 38, st. 40, st. 43, st. 46, st. 48/1, st. 56/1, st. 166, 1/1, 1/7, 28/3, 212/6, 426/21, 426/74, 445/2, st. 7/1, st. 8/1, st. 8/2, st. 21, st. 26, st. 32, st. 33, st. 34, st. 45, st. 171 v kat. území Kněževes.          

 

Přesné znění dokumentu naleznete níže v příloze PDF.