Značka:
Kategorie: Stavební úřad
Vyvěšeno: 28. 3. 2019 - 15. 4. 2019
Zobrazeno: 61x

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE
Stavební úřad I. stupně nám. Míru č.p. 20, 679 74 Olešnice

Tel.č. 516 463 108

Fax č. 516 463 296

e-mail: stavebni@olesnice.cz         oprávněná úřední osoba: Ing. Kubíček Karel

Č.j.: DMOL 248/2019                      V    Olešnice dne 28. 3. 2019

Spis. zn.: SMOL 247/2019 SÚ/2

 

 

Město Olešnice

Nám. Míru 20

679 74 Olešnice

IČ 00280755

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

O z n á m e n í z a h á j e n í ú z e m n í h o ř í z e n í

 

Město Olešnice se sídlem nám. Míru 20, 679 74 Olešnice, IČ 00280755 podalo dne 28. 3. 2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Olešnice, ul. Křtěnovská a ul. Moravská strana – novostavba chodníků“ na pozemcích parc. č. 665, 655, 653, 503/2 a 590 v kat. území Olešnice na Moravě. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

 

Přesné znění dokumentu naleznete v příloze ve formátu PDF včetně grafické přílohy situačního plánu.