Nové značené cyklotrasy zvou cyklisty do mikroregionu Olešnicko a zavedou nás do krajiny mezi hrady Svojanov a Pernštejn.

14 minut

Stránky