Nové rybníky mění tvář krajiny. Výstavba poldru se stálou zvodní v Olešnici pod zámečkem Lamberk přinesla Olešnici nové vodní dílo, kterému dnes nikdo neřekne jinak než "Pešák".

6 minut

Stránky