12 km západně od Olešnice. Údolní nádrž Vír je přehrada na řece Svratce, vybudovaná v letech 1947 - 1957.

Její délka je 9,3 km, zaplavená plocha 250 ha, objem nádrže 56 milionů metrů krychlových. Betonová hráz je druhá nejvyšší v České republice. Dlouhá je 390 metrů a v základech je 65 metrů široká.

Energeticky není elektrárna pod hrází příliš významná. Přehrada má sloužit jako zásobárna vody pro město Brno. Stavba vodovodu vyvolávala obavy z devastace krajiny.

Protože Vírská přehrada má sloužit jako zásobárna vody, je v ní zakázáno koupání i rybolov. Při budování přehrady tu pracoval jako inženýr spisovatel Zdeněk Pluhař. Stavba ho inspirovala k napsání knihy "Modré údolí."