ILUSTRACE POVĚSTÍ OLEŠNICKA
 

Vážení rodiče a prarodiče,

obdržel jsem nádherný obrázek od Nellinky Danzingerové, která se s celou svoji rodinou podílela na výrobě roušek pro občany Olešnice. Z obrázku je patrné, že dnes obchází olešnické domácnosti „strašidlo koronavir“ a straší děti. Tento obrázek mne inspiroval k nápadu, jak naplnit volný čas dětí a koronavirové strašidlo vytěsnit alespoň na chvíli z jejich hlav.

Z knihy Pověsti městečka Olešnice a okolí jsem před léty zpracoval stručnou verzi a nechal vyrobit audionahrávku pověstí Olešnicka. Původně byla nahrávka pro Muzeum strašidel a postav pověstí Olešnicka. V současné době se může hodit. Vašim dětem a vnukům ji můžete přehrát z počítače, či mobilním telefonu na odkazu:

https://www.olesnice.cz/olesnicke-muzeum-strasidel

Poslyšte tedy moji výzvu, jak naplnit volný čas dětí. Vyhlašuji výtvarnou soutěž ilustrací těchto olešnických pověstí, kde jsou jiná, pohádková strašidla. Do soutěže se mohou přihlásit děti a mládež z Olešnice a z obcí odkud dochází, či docházeli do mateřské školy a základní školy v Olešnici. Obrázky vyfoťte (např. mobilem) a pošlete obrázek (příloha mailu v JPG min. 1 MB) s jeho názvem a se jménem dítěte, jeho věkem a adresou bydliště na e-mailovou adresu městské knihovny: knihovna@olesnice.cz.

Zaslané obrázky budou zveřejněny na webových stránkách města a veřejnost rozhodne hlasováním na internetu o vítězi ve čtyřech kategoriích. Soutěž bude ukončena 30. dubna 2020.

Kategorie:

a) předškolní děti

b) žáci 1. stupně ZŠ

c) žáci 2. Stupně ZŠ

d) středoškoláci

Výsledky soutěže zveřejníme. Nejlepší obrázky získají cenu rady města.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta