10 km východně od Olešnice.

Jedná se o moderní udržovaný zámek uprostřed vsi. Tvrz v Křetíně je připomínána až v roce 1521, ale existovala patrně dříve. A to již ve 14. století, kdy zde sídlili zemané z Křetína. Roku 1521 prodali křetínští tvrz a ves Mandeléně z Dubé a Lipé. Tvrz stála proti kostelu sv. Jeronýma a byla obehnána příkopem, kterým protékala říčka Křetínka, nebo některý její přítok. Přístup do tvrze vedl přes padací most.

Koncem 16. století přebudoval Jetřich Vojenický z Vojenic tvrz v nevelký renesanční zámek tvaru podkovy, začátkem 17. století byl rozšířen o zámeckou kapli. V roce 1852 zámek vyhořel a jeho tehdejší majitelé Desfours - Walderode nechali budovu přestavět na sídlo hospodářské správy panství. V sousedství vybudovali roku 1861 nový pseudoklasistický zámek, kolem něhož zřídili park se dvěma rybníky.

Starý zámek (dnes zcela zmodernizovaná dvoupatrová budova), sloužil jako základní škola, nový zámek jako dětská léčebna. Patrová budova nového zámku byla restaurována.