Volební strana Zvolení zastupitelé  Funkce
     
PRO OLEŠNICI Mgr. David Mareček člen zastupitelstva
  Mgr. Martin Novotný člen zastupitelstva
     
OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. místostarosta města
  Ing. David Tomášek starosta města
  Ing. Jakub Slavíček člen zastupitelstva
  Ing. arch. Štěpán Hirsch člen zastupitelstva, rady
  Mgr. Aleš Prokopec člen zastupitelstva, rady
  Josef Weis člen zastupitelstva
  Mgr. Galina Žílová člen zastupitelstva
     
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PaedDr. Zdeněk Peša člen zastupitelstva
  MUDr. Jan Nechuta člen zastupitelstva
  Ing. Jan Šafařík člen zastupitelstva
     
ŽIVNOSTNÍCI OLEŠNICE František Žíla člen zastupitelstva, rady
     
KDU – ČSL Ing. Josef Kánský člen zastupitelstva
  Milan Trmač člen zastupitelstva