V měsíci říjnu 2008 splnil dodavatel svůj závazek a byly dokončeny práce na zateplení objektu hlavní budovy základní školy po výměně oken.

V měsíci říjnu 2008 splnil dodavatel svůj závazek a byly dokončeny práce na zateplení objektu hlavní budovy základní školy po výměně oken. Ke konci října se může hlavní budova základní školy chlubit navenek novým kabátem, který je nejen pěkný, jak mohou občané i návštěvníci Olešnice posoudit, ale hlavně teplý. Letošní zima bude první v pořadí, kdy by se měl projevit nejdůležitější efekt zateplení - totiž významná úspora spotřeby zemního plynu. Ta bude ještě významnější v dalším roce po realizaci výstavby nové kotelny a po výměně topných těles. Tato investiční akce financovaná z větší části z Norských fondů bude realizována v příštím roce.

K dokončení celé investiční akce pod názvem "Zateplení budovy a výměna otvorových prvků ZŠ Olešnice" dojde v měsíci listopadu, a to zateplením stropů sklepních prostor. Pro pořádek ještě jednou informace o celkovém rozsahu prací: hlavní budova školy spolu se dvěma bočními přístavbami na křídlech je třípatrový objekt z větší části postavený v letech 1908 - 1910. Původní okna byla vyměněna v 70. letech, plášť budovy byl v průběhu uplynulého století 2 x upravován. Realizací projektu z operačního programu "životní prostředí" v letošním roce byly vyměněny všechny otvorové prvky - okna a dveře za historizující plastové prvky s trojitým sklem. Tato okna a dveře mají vynikající tepelně izolační vlastnosti a pro určení této budovy splňující kritéria nízkoenergetického objektu byla nezbytná. Plášť budovy nově tvoří 150 mm polystyrénu a nová omítka, na půdě pod střechou je rozložena 200 mm silná vrstva polystyrénu a 150 mm polystyrénu bude tvořit i strop sklepních prostor.

Město Olešnice se takto jako investor řadí mezi nemnoho těch, kteří s podporou dotace EU v letošním roce realizovali úsporná opatření s vlivem na snížení emisí do ovzduší. Snad proto je teprve teď dokončováno administrativní schválení dotace s podpisem smlouvy, na které bezprostředně naváže žádost o proplacení dotace. Pro lepší zapamatování dvě čísla: 7,5 mil. Kč z dotace OP životní prostředí; 2,8 mil. Kč z úvěru spláceného městem.

Výsledkem vedle ekologických dopadů bude jistě i po splacení úvěru úspora provozních nákladů školy, ale především tepelná pohoda pro žáky v zimních měsících.

Z. Peša