Vydáno dne 5. 11. 2020 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 28x přečteno

Epidemie onemocnění COVID 19 si vyžádala nutnost organizace zasedání v „provizorních“ podmínkách v intencích vládního nařízení pro jednání orgánů samosprávy. Proto bylo zasedání 27. října uskutečněno v sále kulturního domu s možnou účastí veřejnosti na galerii.

Demontované zařízení pro on-line přenos z podstatně menší zasedací místnosti radnice a použité v kulturním domě bylo spíše jen pokusem o uskutečnění on-line vysílání s nevalným úspěchem. Proto se všem, kteří usedli k avizovanému on-line vysílání z kulturního domu, omlouváme. Technické prostředky, především pak záznam zvuku, byly pro sál KD nedostatečné. 

Dopad onemocnění COVID 19 se odrazil i v účasti. Přesto bylo jednání usnášeníschopné. Účast veřejnosti byla očekávaně minimální. Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku „za odpady“, která je takto stanovena pro rok 2021 na částku 550,- Kč/osoba/rok.

K zajištění péče o seniory byla schválena veřejnoprávní smlouva s Oblastní charitou Blansko na poskytnutí dotace z rozpočtu města na poskytování sociálních služeb na rok 2021 ve výši 472 320,- Kč. K zajištění služeb sociální prevence a sociálního poradenství byla schválena veřejnoprávní smlouva s městem Boskovice ve výši 30 472,- Kč a schválena byla také smlouva o budoucí smlouvě kupní na pozemek pod vodojemem.

Po revokovaném hlasování bylo přijato rozpočtové opatření, které především umožní zapojit 2,071 milionu Kč do rozpočtu a tyto prostředky použít.  Tyto 2,071 milionu Kč již v měsíci srpnu zaslalo ministerstvo financí na účet města jako kompenzační příspěvek státu za propad daňových příjmů obcí. Bez schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem a zapojení do příjmů rozpočtu by byla paralyzována činnost hospodářsko-správního odboru, protože by tyto prostředky nebylo možno použít k vytvoření rezervy a především úhradě výdajů.

Revokovaným usnesením byla také schválena pravidla rozpočtového provizoria, která umožňují v novém roce až do přijetí rozpočtu pro rok 2021 řešit financování města.

Novým bodem zařazeným do programu (upraveným v rozpravě) bylo schválení nové formy financování obnovy lesních porostů. Nově nikoliv formou paragrafu schvalovaného rozpočtu města v každoročně (podle potřeb) schvalované výši, ale formou schválení samostatného fondu v rozpočtu města s odděleným účetnictvím. Tento fond obnovy lesních porostů byl v oblasti příjmů schválen v min. výši 700 tis. Kč po dobu pěti let. Zastupitelstvo na dalším zasedání čeká schválení směrnice o použití tohoto fondu.

S ohledem na současnou a patrně i do nejbližších týdnů neuspokojivou a závažnou epidemiologickou situaci se další zasedání zastupitelstva do konce roku neuskuteční. Je to i díky konsensu zastupitelů ochotných a schopných revokovat ta neschválená usnesení, ke kterým by bylo nutné se urychleně znovu sejít. Proto touto formou děkuji všem zastupitelům za tento konsensus i za jejich přítomnost na zasedáních v tomto roce. Doplním přání, aby to první zasedání v novém roce bylo již v plné sestavě neomezené epidemií, či jinou nemocí.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta