Vydáno dne 2. 8. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková125x přečteno

Titulní obrázek a možná i současné bouřky pamětníkům připomněly 15. výročí od bleskové povodně na Olešnicku. Přestože již mnoho z těch, kteří ji tak dramaticky prožívali, není mezi námi, je třeba připomenout úsilí samosprávy, správců vodních toků i Státního pozemkového úřadu, které vedlo k vybudování protipovodňových opatření a pozemkových úprav v Olešnici. Díky tomuto úsilí je Olešnice na podobné události mnohem lépe připravena.

Modrotisk