Vydáno dne 10. 12. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D131x přečteno

20 roků města Olešnice

V samém závěru roku 2019 - k výročí 20 let od určení Olešnice městem - se uskutečnilo 9. prosince promítání filmu 20 roků města v olešnickém kině. Následoval vánoční kabaret v podání herců a zpěváků Městského divadla v Brně. Diváci v zaplněném sále si připomněli nejen dvě dekády rozvoje města s jeho tvářemi, ale v dobré náladě sdíleli scénky a písně. Na závěr si společně zazpívali koledy.

Po loňském roce 100. výročí vzniku samostatné republiky a setkání rodáků, které daly vzniknout dvěma filmům, přibyl po premiéře film Dvacet roků města. Ten ke stejnojmennému výročí. Všechny tři filmy na DVD obdrží občané v obálce s novoročenkou do schránek, aby si je mohli v klidu vánočního času doma prohlédnout. Jako dárek zastupitelstva města a protože ne všichni měli možnost filmy shlédnout v kině. Navíc řada z občanů takto doma doplní svoji filmotéku olešnických filmů.