Vydáno dne 3. 5. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

Tradičně každý rok v dubnu se v Letovicích schází mladí hudebníci, žáci a studenti Základní umělecké školy, aby uzavřeli své hudební studium na slavnostním, tzv. Absolventském koncertě.
Koncertu předchází focení všech absolventů hudebního, výtvarného, tanečního i literárně dramatického oboru. Následný koncert je svátkem pro vystupující, ale i pro jejich pedagogy. I. cyklus
studia zahrnuje 7 let, II. cyklus pak další 4 roky. V životě mladého člověka je to velká část života věnovaného hudbě, výtvarnému umění či tanci. Je to nepočítaně hodin cvičení, velkého úsilí a snažení, ale i radosti z dosaženého. I když je Olešnice pobočkou ZUŠ Letovice, téměř každý rokse na tomto koncertě představí olešničtí a skvěle reprezentují.
Letos to byli na absolventském koncertě v Letovicích konaném 20.4. Eva Nechutová (II. cyklus klavír, uč .G. Žílová), Anna Jílková (II. cyklus klavír, uč. M. Portlová) a Františka Palinková (I. cyklus příčná flétna, uč. J. Kouřilová). Patří jim velký dík za úsilí, za krásné hudební zážitky. A také jim chci směřovat blahopřání k dosaženému a přání, aby hudba byla přítelkyní v dobách radostných, a v dobách těžších aby byla vzpruhou. Absolventům gratulujeme!!!
 

Mgr. Galina Žílová, učitelka ZUŠ Letovice, pobočka Olešnice