Vydáno dne 6. 12. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D100x přečteno

Posledním měsícem se nachýlil rok 2021 ke konci. Další rok, který bude zřejmě v historii zapsán jako rok pokračující pandemie Covid - 19. Po kulminující vlně z počátku roku a po období zavřených škol přišlo letní oddechnutí a zjevné oživení ekonomiky. Otevřená očkovací centra zvládla bez větších potíží nápor zájemců o očkování. Očkována byla převážná většina nejohroženějších osob, totiž seniorů. Očkování jako jediný nám známý způsob ochrany obyvatel neproběhlo ovšem tak, jak si epidemiologové představovali. Do 80% proočkované populace má naše země doposud daleko. Na prahu podzimu upozorňovali odborníci, že může přijít a že přijde další vlna epidemie. Tak, jak v minulém roce před krajskými volbami, tak i v letošním roce před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se politická reprezentace opatřeními, která by vedla k omezení života obyvatel, příliš nezabývala. Zůstalo často u proklamací a přenášení odpovědnosti za řešení nastupující další vlny epidemie na jiné (neočkovanou veřejnost mají omezovat sami provozovatelé služeb – restaurace, kadeřnictví apod.).

Proto tedy na prahu adventu máme od počátku epidemie nejvyšší čísla nemocných, nejvyšší čísla pacientů v přeplněných nemocnicích, opětovné omezení operací, přetížený a demotivovaný zdravotnický personál. Přibývají bohužel i počty těch, kteří se už z nemocnic nevrátí.

Je opravdu na nás všech, abychom se snažili známá a účinná protiepidemická opatření dodržovat. Je na odpovědnosti všech těch, kteří to doposud nevnímají, že jedině vysoká proočkovanost populace může být východiskem ze současné tíživé situace a že může omezit pravděpodobnost šíření viru v dalších vlnách epidemie.

V minulých letech jsme společně vítali advent rozsvícením vánočního stromu, nakupovali drobné dárky na vánočním jarmarku a setkávali se v dílničkách pro děti ve farním centru Rafael. Již podruhé se tak ze zřejmých důvodů nestane. Přesto nám ozdobený vánoční strom na náměstí adventní čas připomene. Nám nezbývá nic jiného, než doufat, a také se osobně přičinit o to, aby příští rok rozsvícení vánočního stromu bylo už za účasti široké veřejnosti a hlavně našich dětí a vnuků.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta