Vydáno dne 4. 5. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová

Náš první sběr pohozených odpadků proběhl ještě na konci března v příkopech směrem na Křtěnov, ten druhý "aprílový" již v Olešnici, v příkopech u cestiček kolem potoku Hodonínka. V jarních měsících chceme v čištění ještě pokračovat.

Bc. Jan Kaštovský, metodik a koordinátor prevence

Dva projekty, dvě stejná témata a jeden cíl - mít okolí Olešnice bez povalujících se odpadků. Ukliďme Česko probíhá celore­publikově 2. dubna - u nás o týden poz­ději. Historie Dne Země se píše od roku 1970, kdy byl v Americe uspořádán po­prvé a zastřešila jej organizace OSN. 22. dubna se miliony převážně mladých lidí snaží všemi možnými způsoby vysvětlo­vat, co je důležité dělat pro zdravé životní prostředí, jak probíhá recyklace odpadu, jak omezit spotřebu nepotřebných věcí, jak je důležité čistit odpadní vodu... U nás se pravidelně zapojuje celá základní škola, kdy před čarodějnicemi děti sbírají odpadky v různých částech města. A že jich bylo!

Všem skupinám dobrovolníků i jednotlivcům, kteří udržují pořádek ve svém okolí, patří jeden velký dík.