Vydáno dne 2. 8. 2017 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 152x přečteno

Ať roste ve zdraví a k radosti svých nejbližších malý

Adam Havel.

Také novomanželům přejeme všechno dobré, vzájemnou úctu a pochopení:

Lenka Smékalová a Blahoslav Lukašík,

Renata Palinková a Martin Schauer

Jubilantům, kteří oslavili svoje narozeniny, přejeme do dalších let stálé zdraví a spokojenost:

Květoslava Schusterová - 80 let,

Věra Motyčková - 87 let,

Adolf Vraspír - 75 let.

Do dalších let společného života při příležitosti smaragdové svatby - 55 let přejeme vše nejlepší manželům:

Jarmile a Josefu Honsnejmanovým.

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast s úmrtím jejich nejbližších, kteří v měsíci červnu a červenci navždy odešli:

Emilie Veselovská ve věku 82 let,

Boleslav Bedan ve věku 67 let,

Josef Švejda ve věku 84 let,

Marie Nykodýmová nedožitých 65 let,

Marie Broklová ve věku 92 let.

Čest jejich památce!

Modrotisk