Vydáno dne 14. 1. 2019 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 69x přečteno

Narození listopad 2018

Vojtěch Horáček

Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea prosinec 2018

Jaroslava Kreplová, Miloslav Kovář

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a radosti!

Úmrtí prosinec 2018

Josef Weis, Jaroslava Prudká

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.