Vydáno dne 1. 11. 2017 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 115x přečteno

Jubilantům:

Věra Kaldová - 86 let,

Vlasta Ježová - 85 let,

Ludmila Sedláková - 80 let,

František Mareček - 80 let,

Antonín Palendal - 80 let.

Marie a Josef Procházkovi - smaragdová svatba - 55. výročí.

Všem jubilantům přejeme stálé zdraví.

V říjnu jsme se rozloučili s olešnickým občanem, panem

Jiřím Konečným ve věku 71 let. Čest jeho památce!

Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn ve „ Zprávách z olešnické matriky“ ve zpravodaji nebo nechce přijímat gratulace od komise pro občanské záležitosti, oznamte tuto skutečnost na městském úřadě - kancelář matriky nebo na tel. čísle 516 463 108.