Vydáno dne 10. 5. 2018 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 69x přečteno

k narozní dětí: 

Tomáš Bílek,

Ondřej Kukla.

Ať rostou ve zdraví k radosti svých blízkých!

Ke sňatku novomanželům, kterými jsou:

Markéta Žemlová a Jakub Horák,

aby jim jejich láska, vzájemná úcta a porozumění vydrželo co nejdéle, nejlépe na celý život!

Ke smaragdové svatbě - 55 rokům společného života manželům:

Marii a Bohuslavu Fučíkovým,

Naděždě a Josefu Petrželkovým,

aby jim vydrželo zdraví a trocha štěstí i nadále!

A k životním jubileům:

Drahomíra Vašků - 92 let,

Jaroslav Dufek – 70 let,

hodně zdraví, svěžesti a pohody!

Připojujeme se i s projevy soustrasti rodinám, kterým odešli jejich blízcí:

Adolf Dlouhý ve věku nedožitých 84 let,

Marie Novotná ve věku nedožitých 83 let.

Čest jejich památce!