Vydáno dne 4. 9. 2017 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 109x přečteno

 

Ať rostou ve zdraví a k radosti svých nejbližších chlapci narození v měsíci srpnu:

Alois Synek,

Josef Čípek.

Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přejeme jubilantům:

Marie Kadlecová - 92 let,

Květoslava Doskočilová - 75 let.

Poděkování

Děkujeme za projevy soustrasti a za účast na posledním rozloučením s panem Boleslavem Bedanem. Rodina Bedanova.

Děkujeme všem, kdo se přišli 22. července naposledy rozloučit s naší maminkou paní Marií Broklovou. Děti s rodinami.

Modrotisk