Vydáno dne 2. 4. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková16x přečteno

Březen je již tradičně měsícem čtenářů, a proto v knihovně probíhalo množství besed. Jako první přiletěly do knihovny Včelky – totiž, co to povídám - přišly do knihovny děti ze třídy Včeliček. Většina dětí byla v knihovně poprvé, a tak obdivovaly úplně všechno.

Dvě besedy se třeťáky měly společné téma. Každý třeťák by měl znát Macha s Šebestovou a jejich protiklady Horáčka s Pažoutem. Při vyplňování kvízu však děti marně vzpomínaly, které protichůdné pohádkové postavy by napsaly. Že by už neznaly klasické české pohádky?

S prvňáčky jsme se věnovali abecedě a druháčci vymýšleli, po přečtení ukázky z knížky Modrý Poťouch, vlastní rozkmotřidla a rozhádadla. Na nástěnce v knihovně jsou některá i s popisky, čím mohou lidi popichovat, co zlého mohou našeptávat. Přijďte se podívat!

A teď vám položím otázku. Jste mistrem četby, tak jako byl v zápasení Gustav Frištenský, jehož plakát zdobí od března knihovnu? S určitostí toto tvrzení platí o dětském čtenáři roku 2018. Při udílení titulu se v pátek 15. března v knihovně sešli starosta, ředitel základní školy, třídní učitel, učitelka češtiny a maminka, shodou okolností také učitelka, aby společně s knihovnicí předali ocenění nejlepší dětské čtenářce, kterou se po zásluze stala Anička Sýkorová s 52 přečtenými knihami.

Jediným blahopřejícím vrstevníkem se stal bratr oceněné, což všeobecně svědčí o klesajícím zájmu dětí o četbu nebo je to o lhostejnosti k úspěchu druhých? Nevím. Také nelze odměnit ty děti, na jejich registraci si půjčují knihy i sourozenci nebo celé rodiny.

březnovou akcí bylo vyhodnocování čtenářských deníčků dětí ze třídy Motýlků. Letos byly děti společně s rodiči při čtení hodně pilné, vyplněné deníčky až na malé výjimky donesly všechny. Některé děti zaujatě vyprávěly o tom, kdo a co jim četl, ale všem se společné čtení líbilo, nenašli jsme ani jednoho mračícího se smajlíka. Mě hodně potěšil záznam čtoucích dědečků J. Děti si zasloužily pexeso, které pro tento účel darovala tiskárna pana Bělehrádka. Děkujeme.

knihovnice