Vydáno dne 31. 3. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

Vyhlášení nejlepšího dětského čtenáře roku 2022 se uskutečnilo na začátku besedy s páťáky, kdy celá třída velkým potleskem odměnila svého spolužáka, který si při 28 návštěvách knihovny půjčil 132 titulů knih a časopisů. Během roku se občas přiznal, že knížka, která se mu na první pohled moc líbila, ho potom úplně nezaujala a nedočetl ji, ale i takto se tříbí čtenářský vkus. V každém případě se může stát spolužákům vzorem a třeba i rádcem při výběru knih. A kdo že je ten mladý čtenář – Damián Payne.

Otázky kvízu: když na horách ve vánici ztratíte orientaci, když potom máte žízeň a co může způsobit omrzliny?  vyplňovali páťáci na besedě 7. března. Všemu ale předcházelo čtení ukázek z knížky I. Březinové Nevinná lavina vyprávějící o šestici běžkařů, jež sešli v Krkonoších z cesty na chatu Výrovku. Napínavý příběh zaujal celou třídu.

Díky velké nemocnosti dětí ze třídy Motýlků jsme původně plánované vyhodnocení čtenářských deníčků odložili na posledního března a velice komorní beseda s devíti dětmi se odehrávala při povídání si o oslavách narozenin, dortech a dárcích. Také o tom, jak se při těchto příležitostech chovat, což krásně popisuje L.Špaček v knížce Dědečku, ještě vyprávěj.

Kamarádi z abecedy R. Malého ukázali 21. 3. prvňáčkům, že písmenka nejsou vůbec nudná, ale dokážou být hodně veselá. Taková také vyučoval Ferda Mravenec ve svém Slabikáři a děti dostaly za domácí úkol nakreslit svůj veselý monogram. Potom jsme se zabývali slovy a hledáním obrázků. Každý jako dárek knihovně i čtenářům vyrobil jarní záložku do knihy. Přijďte si vybrat.                             knihovnice