Vydáno dne 3. 5. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

„Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech.“ To bylo několik prvních veršů lyrickoepické básně Máj, kterou v roce 1836 vydal největší představitel českého romantismu Karel Hynek Mácha. Báseň je mimo jiné oslavou májové přírody. Inspirujme se touto básní a pojďme společně  přivítat a oslavit jaro. Způsobů je mnoho, např. polibkem pod rozkvetlou třešní či jabloní (ženám zajistí krásu a přitažlivost a páru plodnost), procházkou v probouzející se přírodě plnou jarních vůní a květů, či úklidem přírody kolem nás. Užijme si i májové deštíky a deště, které by nám podle pranostik měly zajistit bohatou úrodu (mokrý máj – v stodole ráj; májový deštíček – poroste chlebíček; když se v máji blýská, sedlák si výská). 

V tomto květnovém vydání Olešnického zpravodaje se dočtete např. o vzpomínkové akci k olešnickému procesu v roce 1953, současném stavu pozemkových úprav a výročí 950 let založení Olešnice. Dále se zde dočtete o probíhajících investičních akcích, jako je např. výstavba základní technické infrastruktury v lokalitě Piskačův sad, oprava čističky odpadních vod a dětského hřiště na ulici V Lukách.