Vydáno dne 13. 1. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D65x přečteno

Cena vodného a stočného

V roce 2020 zůstává rozhodnutím rady města výše vodného a stočného nezměněna. Činí 34,27 Kč vodné a 34,10 Kč stočné. Celkem tedy vč. DPH 68,37 Kč/m3.  V rámci daňového balíčku schváleného parlamentem v loňském roce dojde od května letošního roku ke snížení sazby DPH. Toto snížení se projeví v platbách za druhé pololetí.

Provozování vodovodu a kanalizace je technicky i administrativně velmi náročné. Přesto si jej město Olešnice ponechává dlouhodobě ve své režii. Také díky zásluze vodohospodáře J. Soukala, který po dobu tří desetiletí až do konce loňského roku provozování vodovodu a kanalizace města Olešnice zaštiťoval. (Zde je na místě velké poděkování!). Přes velké investice do oprav a údržby se městu dařilo a daří držet výši vodného a stočného na velmi přijatelné úrovni pro spotřebitele. Byť si to někteří nemyslí. Pro ně, pokud jsou tento argument schopni přijmout a pro ostatní - pro srovnání - uvádíme následující mapku cen vodného a stočného v roce 2019 v okresních městech převzatou z portálu www. skrblik.cz

 

Mapku doplní tabulka s aktuálními cenami zveřejněnými pro rok 2020 v Jihomoravském kraji.

Ceny vodného a stočného v Jihomoravském kraji 2020

 

Brno

 

84,30 Kč/m3

Blansko

 

106 Kč/m3
 

Břeclav

 

104, 07 Kč/m3

Hodonín

 

80,52 Kč/m3
 

Vyškov

 

96,02 Kč/m3
 

Znojmo
 

98,80 Kč/m3
 

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/ceny-2020-zdrazeni-voda-teplo-odpad-jihomoravsky-kraj.A191228_523516_brno-zpravy_mos1