Vydáno dne 7. 10. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D67x přečteno

Na zasedání zastupitelstva města, které se uskutečnilo 19. září 2019, informoval starosta zastupitele o realizovaných a připravených investičních akcích. Z ukončených investičních akcí uvedl dokončení výstavby chodníku k základní a mateřské škole v ulicích Hliníky a Veselské. Tato akce byla podpořena z dotace IROP a bylo požádáno o její proplacení. V návaznosti na tuto akci byly provedeny další práce na obnově kanalizace u dešťových svodů v ulici Hliníky a byla provedena rekonstrukce celé řady silničních vpustí a kanalizačních šachet nejenom v těchto ulicích.