Vydáno dne 13. 1. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 17x přečteno

V prosincovém Zpravodaji jsme čtenáře informovali o dění v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, která na závěr roku schválila několik daňových zákonů, které měly mimo jiné fatální dopad na rozpočty měst a obcí. 

 

Sami předkladatelé však požadovali zmírnění dopadů na státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí opravou „daňového balíčku“ v Senátu. Senátoři tomuto požadavku vyhověli a zaslali zpět do poslanecké sněmovny opravenou verzi „balíčku“. Tato verze sice znamená nižší výběr daní a tím větší deficit státního rozpočtu, ale propad příjmů krajů a obcí je kompenzován změnou rozpočtového určení daní. Obce a kraje dostanou procentuálně větší podíl z příjmů sdílených daní z 23,58 % na 25,84 %.

 

Příjmy z daní tak budou podle toho, jak bude fungovat ekonomika státu v covidové době a jak se budou vybírat daně celostátně. Stanovená procenta z těchto daní podle velikosti obce, počtu obyvatel, počtu zaměstnanců zaměstnaných na území obce a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ pošlou finanční úřady na účet obcí. Určit jaké výnosy z daní může mít Olešnice, je obdobně jako u jiných obcí a měst složité.

 

Po dvoumilionovém propadu daňových příjmů v roce 2020 proti roku 2019 lze z dosažitelných predikcí očekávat v Olešnici stejný vývoj i v roce 2021. Obdobně jsme se museli vypořádat s propadem daňových příjmů po celosvětové krizi v roce 2008.

 

Srovnání daňových příjmů

rok 2019

rok 2020

Rozdíl (-)

Daň z příjmů FO

6 681 112,51 Kč

6 224 660,92 Kč

456 451,59 Kč

Daň z příjmu FO poplatník

176 463,59 Kč

97 159,65 Kč

79 303,94 Kč

Daň z příjmů FO srážkou

594 943,95 Kč

592 487,04 Kč

2 456,91 Kč

Daň z příjmů PO

5 542 528,47 Kč

4 433 373,86 Kč

1 109 154,61 Kč

DPH

12 480 510,60 Kč

12 168 362,66 Kč

312 147,94 Kč

Daň z nemovitých věcí

1 033 529,15 Kč

1 014 961,95 Kč

18 567,20 Kč

Celkem

26 509 088,27 Kč

24 531 006,08 Kč

1 978 082,19 Kč

 

Přibližně 3 miliony korun ročně dávalo město na investice a větší opravy.  Předpokládaný propad dvou milionů korun v letošním roce proti roku 2019 není tak velký, aby nebyly zajištěny provozní náklady města. Je to tedy dobrá zpráva na začátku roku.