Vydáno dne 6. 9. 2022Vložil/a: Ivana Kozlová

Z důvodu neúplného obsazení herců se neuskuteční 27. 9. v 18,00 hodin v sále KD divadelní představení.

 

28. září jste všichni srdečně zváni na náměstí, kde se  bude konat tradiční Svatováclavský jarmark.

 

Naopak  při konání programu Václavského jarmarku bude obdobně jako v minulých letech v prostorách komunitního centra Rafael na faře vystoupení pro děti. Pro návštěvníky jarmarku bude v době od 13,00 do 18,00 hodin den otevřených dveří Muzea strašidel a postav pověstí Olešnicka. Sem jsou zváni především děti i dospělí, kteří muzeum doposud nenavštívili.  

 

PŘEDSTAVENÍ FILMU OLEŠNICE – DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT A BESEDA O POVĚSTECH MĚSTEČKA OLEŠNICE
Ve středu 28. září v 18,15 hodin se v kině uskuteční promítnutí krátkého dokumentárního filmu „Olešnice, dobré místo pro život“, mapující současnost našeho městečka. Po promítnutí filmu bude následovat beseda se Zdeňkem Pešou o knize „Pověsti městečka Olešnice a okolí“. Tato kniha se po létech dočkala druhého vydání a bude k dispozici na této besedě všem návštěvníkům. Těšíme se na setkání se všemi, kteří mají zájmem o historii i současnost Olešnice, především pak s dětským publikem, kterým bude kniha pěkným dárkem na začátek školního roku.