Vydáno dne 13. 10. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D29x přečteno

Výstavbou vodovodu v ulici Za Puchárnou byla v září po předchozím zokruhování vodovodu v ulici Družstevní a v ulici Zástodolí dokončena vodovodní síť v městě Olešnici.

 

Posledních několik domů v ulici Za Puchárnou bude na základě žádostí vlastníků těchto nemovitostí napojeno přípojkami na prodloužený vodovodní řad. Prodloužení tohoto vodovodního řadu provedla firma LB 2000 s. r. o. v měsíci září po dohodě s investorem bezvýkopovou metodou řízeného protlaku.

 

Tato technologie významně zkrátila dobu realizace a umožnila průjezd vozidel po vozovce v této úzké ulici. Navíc přinesla úsporu 300 tis. Kč z původně nasmlouvané ceny. Rada města Olešnice přistoupila na tuto změnu technologie výstavby nejenom z výše uvedených důvodů, ale také na základě předchozí dobré zkušenosti s touto technologií.

 

Bezvýkopovou metodou řízeného protlaku byla propojena síť vodovodu v době stavby zkapacitnění koryta Hodonínky. Tehdy plastové potrubí pod Hodonínkou na ulici Křtěnovské a na ulici Na Špitále nahradilo původní litinové potrubí mělce položené pod dnem původního koryta.