Vydáno dne 1. 6. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D51x přečteno

Zmrazení ekonomiky v březnu letošního roku na dobu celého jednoho čtvrtletí bude mít zřejmý dopad na výběr daní. Současně vláda přijala řadu opatření ke snížení dopadů nouzového stavu na ekonomiku země. Jednalo se o výplatu různých dávek a podpor mezi jinými i osobám samostatně výdělečně činným a malým společnostem s ručením omezeným. Přestože je ještě brzy zabývat se předpokladem finančních ztrát rozpočtů podrobněji, jsou už zřejmá některá čísla. Snížení výběru daní, které kraje, města a obce sdílí, by podle ministerstva financí mělo být cca 11 % (v případě Olešnice bezmála 2,8 mil. Kč). S tímto snížením daňových příjmů by kraje a obce musely počítat. Do propadu příjmů krajských a obecních rozpočtů však vláda ještě zahrnula úhradu části vyplacených kompenzačních bonusů, což u obcí znamená mínus 11 miliard Kč.

Proti tomuto rozhodnutí vlády obce a města zastoupené ve svých svazech rozhodně protestovaly. Součástí těchto protestů bylo vyhlášení 26. května „Černým dnem pro obce a kraje“, jehož součástí bylo vyvěšení černých praporů na budovy radnic a krajských úřadů. Protest krajů, obcí a měst bohužel nebyl vyslyšen. Po bouřlivé debatě ve sněmovně bylo rozhodnuto o vyplácení kompenzačních příspěvků OSVČ a dalších subjektů z daňových příjmů nejen státu, ale i krajů a obcí. Nutno podotknout, že na rozdíl od státu z těchto subjektů nemají obce prakticky žádný příjem.

Pro Olešnici to znamená výpadek příjmů tímto rozhodnutím přibližně 1,8 mil. Kč.