Vydáno dne 6. 3. 2017 | Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková | 60x přečteno

Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo v rámci rozpočtu také finanční prostředky na dotace spolkům ve výši 450 tis. Kč. Forma podání žádostí o dotace se oproti loňsku nemění, všichni potencionální žadatelé se mohou s pravidly a formuláři žádostí seznámit na webových stránkách města. Všechny spolky upozorňujeme na termín ukončení podání žádostí, který je dne 31. března. Vedle grantů jsou podpořeny v rámci příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Olešnice projekty volnočasových aktivit žáků školy a projekty spolupráce školy a města.

Plesová sezóna a valné hromady spolků

První týdny roku jsou v Olešnici již tradičně spojovány s organizací plesů, které pořádají místní spolky. Také letošní sezóna byla úspěšná a všichni zájemci o tento druh kulturního vyžití byli jistě spokojeni. Vždyť pět plesů je na velikost našeho města počet jistě více než dostatečný.

Souběžně s dobou plesové sezóny se uskutečňují valné hromady olešnických spolků. Nejinak je tomu i letos. Je pozitivní, že do plánu aktivit jednotlivých spolků je zahrnuta organizace akcí nejenom pro vlastní členy, ale i akce pro veřejnost, akce podporující mládež a nezřídka akce ve spolupráci s městem.

 

 

Modrotisk