Vydáno dne 8. 7. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 50x přečteno

Důležitou prioritou zastupitelstva města je, aby se vám v Olešnici dobře žilo a byli jste zde spokojení.

Proto je důležité znát váš názor, jaké by naše město mělo být. Využijte tedy této příležitosti a zapojte se do vyplnění elektronického dotazníku na webových stránkách města, jehož výsledky budou využity pro zpracování Strategie rozvoje města Olešnice 2021+.

Kromě nastavení aktivit pro dlouhodobý plán rozvoje obce, strategie umožní také lépe a cíleněji žádat finanční finančí prostředky ze státního rozpočtu a Evropské unie. Zpracovatelem je na základě výběrového řízení na dodavatele Regionální rozvojová agentura východní Moravy. Zpracování Strategie rozvoje města Olešnice 2021+ je nezbytnou podmínkou pro podávání žádostí o dotace samosprávou města v nastupujícím plánovacím období EU.

Dotazník je možné vyplnit elektronicky do 18. 7. 2021 zde: https://forms.gle/pEbdCbFWJ5WvMKTh8