Vydáno dne 9. 11. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D20x přečteno

V neděli 3. 10. 2021 se nám podařilo na kopci Závrší opět uskutečnit tradiční Drakiádu. Počasí nám letos přálo, vítr foukal tak, aby draci krásně létali. Musíme letos pochválit všechny šikovné děti, které vytvořily rekordní počet vlastnoručně vyrobených draků. Celkem se jich sešlo 16 kusů, někteří z nich i krásně létali.

Tímto bych chtěla poděkovat našim sponzorům p. Marcelu Ondrovi, p. Františku Šuterovi a grantovému systému města Olešnice. Dále všem, kteří nám s akcí pomáhali.

Za Rodičovský spolek Olešnice, z.s. Ing. Ludmila Riedlová