Vydáno dne 19. 10. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D110x přečteno

Několikadenní vydatné deště rozvodnily řadů toků. Mezi nimi i Hodonínku, na které byl několik dní vyhlášený některý povodňový stupeň. Při vyhlášení druhého stupně hladina přesáhla 70 cm výšky na monitorovaném místě. Pohotovost povodňové komise bylo možno již po několika hodinách zrušit. Nové koryto potoka v Olešnici převádí i větší průtoky s rezervou. Před několika léty by nedávné deště byly důvodem k obavám.