Vydáno dne 4. 10. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková31x přečteno

V pondělí 11. 9. se všichni žáci od páté do deváté třídy zúčastnili besedy s lektorkami firmy Ekokom. Dověděli se nejen o tom, jak správně třídit odpad, aby neskončil na skládce nebo ve spalovně, ale vyslechli i zajímavé informace o jeho dalším zpracování nutnému k tomu, aby z něj vznikl další výrobek. Žáci shlédli zajímavé fotografie z průběhu výrob a byli upozorněni na to, že nejlepší je důslednou recyklaci doplnit šetřením obaly a produkovat odpadů co nejméně, k čemuž dostali nejrůznější praktické návody. Věříme, že podobná osvěta mezi mládeží pomůže zvýšit procento recyklovaného komunálního odpadu v naší zemi na úroveň států západní Evropy.

Modrotisk