Vydáno dne 9. 6. 2023 | Vložil/a: Ivana Kozlová | x přečteno

Rada města v měsíci květnu vyhodnotila žádosti spolků o příspěvky z grantového systému města. V tomto grantovém systému má město vyčleněno 500 tis. Kč na podporu projektů organizovaných místními spolky a na podporu provozu těchto spolků. Jedná se o nenárokové dotace a při vyhodnocení žádostí rada preferovala dotace na:

  • společenské, kulturní a sportovní akce pro širokou veřejnost,
  • projekty pro děti,
  • projekty s velkým přesahem propagující Olešnici.

Výše přidělené dotace pro jednotlivé spolky je uvedena v následující tabulce - viz příloha - fotogalerie.