Vydáno dne 7. 3. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková51x přečteno

Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu na rok 2018 opětovně finanční prostředky pro poskytnutí dotací spolkům působícím na území města. Je třeba zmínit, že na velikost Olešnice je tento příspěvek velmi velkorysý a dosahuje souhrnnou částku 455 tis. Kč nepočítaje v to příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ na podporu mimoškolních aktivit a akcí organizovaných školou.

Upozorňujeme všechny potencionální žadatele o dotační podporu z grantového systému města, že ukončení příjmu žádostí je 20. března. Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Výroční schůze olešnických spolků

Začátek roku je obdobím hodnocení nejenom z pohledu samosprávy, ale též hodnocením práce činnosti jednotlivých spolků s přípravou plánu činnosti na nadcházející rok. Děje se tak na výročních členských schůzích spolků. Již na základě schůzí, které proběhly, je zřejmé, že spolky nadále počítají se svojí aktivní činností a se spoluprací se samosprávou města. Starosta tímto děkuje všem organizacím za pozvání na jejich členské schůze s tím, že vzájemná informovanost je dobrým předpokladem pro součinnost při organizaci kulturních, společenských a spolkových akcích. Je dobře, že se i přes úbytek aktivních členů místních spolků zaneprázdněných zaměstnáním a dalšími starostmi najdou lidé, kteří svůj vzácný volný čas věnují ve prospěch ostatních.