Vydáno dne 31. 7. 2019 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 34x přečteno

Grantový systém města

V rámci několika příspěvků při jednání zastupitelstva města byla diskuze o podpoře spolkové činnosti a podílu spolků na financování ze strany města. Přestože jsou dotace v rámci grantového systému udělovány již řadu let, v rozdílné výši a nenárokově, najít model, který by vyhovoval všem, není snadné.

 

Na základě snahy o zajištění modelu zásluhovosti na podpoře kulturního a spolkového života města ze strany  jednotlivých spolků rozhodla rada přijmout při svém rozhodování nová hodnotící kritéria pro grantový systém. Tento model byl uplatněn od tohoto roku.   

Protože jsou členové rady současně také členy některých spolků, rozhodla rada města pro zajištění transparentnosti a vyloučení podjatosti a protežování spolků postupovat při rozdělení prostředků z grantového systému města podle níže uvedených kritérií. Protože podle nich hodlá postupovat i v následujících létech tohoto volebního období, zveřejňuje tato kritéria nejen pro spolky, ale i pro veřejnost: 

Hodnotící kritéria pro financování grantového systému pro rok 2019

 
   

Podpora do výše:

a

Podpora členů spolku  - dětí a mládeže – výchova dorostu

10 000,00

b

Organizace plesů

5 000,00

c

Spolupráce s městem (pivní slavnosti, gulášové odp., jarmark)

5 000,00

d

Akce pro širokou veřejnost – nevýdělečná (bez zisku)

10 000,00

e

Akce pro členy spolku

3 000,00

f

Akce pro děti a mládež – při zapojení veřejnosti

10 000,00

g

Nájem prostor pro MC Hastrmánek, údržba sportoviště v majetku města

až 100%

i

Podpora akcí pro seniory a zdravotně postižené

7 000,00

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že spolek při angažování se v bodech a + b + c +d + e + f + i může získat dotaci v grantovém systému města  až do výše 50 000,- Kč.

 

Jaký byl vývoj podpory grantového systému pro jednotlivé spolky ze strany samosprávy města ukazuje tabulka let 2013 – 2019:

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Součet (Kč)

T.O. Zmijáci

33 000

33 000

40 000

40 000

40 000

40 000

23 000

249 000

FC Olešnice

20 000

20 000

37 000

37 000

37 000

37 000

37 000

225 000

Orel Jednota Olešnice

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

35 000

215 000

SDH Olešnice (hasiči)

20 000

30 000

30 000

30 000

30 000

32 000

40 000

212 000

ŘK farnost

21 000

21 000

21 000

20 000

20 000

20 000

23 000

146 000

Spolek přátel piva

5 000

15 000

20 000

22 000

24 000

27 000

28 000

141 000

Rodičovský spolek

19 000

19 000

19 000

19 000

18 000

18 000

28 000

140 000

Chovatelé

13 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

30 000

123 000

Rybáři

8 000

7 000

9 000

10 000

35 000

25 000

25 000

119 000

TJ Sokol

12 500

13 000

16 000

17 000

16 000

16 000

18 000

108 500

Svaz těl. postižených

15 000

12 500

12 000

12 000

12 000

12 000

10 000

85 500

Farní sbor ČCE

10 000

10 000

10 000

10 000

17 000

13 000

13 000

83 000

MC Hastrmánek

17 000

13 000

13 000

10 000

7 000

7 000

11 000

78 000

Včelaři

5 000

5 000

5 000

70 00

7 000

7 000

8 000

37 000

Spolek (na) MOLL

0

0

0

0

0

10 000

21 000

31 000

Myslivci

10 000

0

0

0

0

0

0

10 000

BAMI

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

Petrov o.s.

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

6 000

               

2 019 000

 

Pozn.: „0“ v tabulce znamená, že spolek v daném roce nežádal o dotaci