Vydáno dne 2. 4. 2021 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 40x přečteno

Zastupitelstvo města schválilo do rozpočtu pro rok 2021 částku 500 tis. Kč na podporu grantového systému města – Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Olešnice pro spolky v roce 2021. Žádosti o dotaci předloží žadatelé do 30. 4. 2021.

Zastupitelstvo města také schválilo v rozpočtu města grantový systém – Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Olešnice pro vlastníky nemovitostí na opravu fasád domů v roce 2021 ve výši 100 tis. Kč. Žádosti o dotaci je možno podat do 31. 5. 2021. Formuláře žádostí lze získat na Městském úřadě Olešnice nebo na webových stránkách města. Programy jsou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách města v sekci „úřední deska“.