Vydáno dne 15. 8. 2023Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D

Vážení občané,

někteří z Vás již zaznamenali, že v současné době je hotel Závrší uzavřen. Dovolte nám proto k této věci uvést několik informací.

Město Olešnice v roce 2021 uzavřelo s firmou Pueris s.r.o. nájemní smlouvu na 10 let za účelem provozování hotelu Závrší, tedy restaurace s hotelem. Jediný jednatel firmy však nečekaně v únoru 2023 zemřel. Firma Pueris s.r.o. tak přišla o jediného jednatele, se kterým by mohlo město Olešnice jednat o dalším provozováním hotelu. Jeden z dědiců pokračoval v provozu restaurace i hotelu v omezeném režimu po úmrtí jednatele.

V rámci dědického řízení pozůstalosti byl před dvěma týdny soudem stanoven správce firmy (nikoliv jednatel) – syn bývalého jednatele firmy. Ten se však z osobních důvodů rozhodl provoz na hotelu Závrší ukončit. Tímto krokem však porušil nájemní smlouvu, kde se v čl. I. odst. 7 nájemce zavazuje mimo jiné k tomu, že restaurace a jídelna se salonkem budou provozovány celoročně (s výjimkami 24.12. – 26.12. a 1.1.). Rada města včera na svém zasedání pověřila pana starostu zasláním výzvy firmě Pueris s.r.o. k obnovení provozu dle nájemní smlouvy s tím, že pokud nedojde do 5 dnů k obnovení provozu hotelu Závrší, město odstoupí od nájemní smlouvy. Samotné odstoupení od smlouvy by dle zákonných lhůt mělo být otázkou 10 dnů v případě využití datové schránky.

Město Olešnice bude chtít po ukončení nájemní smlouvy s firmou Pueris s.r.o. obnovit provoz na hotelu Závrší co nejdříve. Po ukončení současné nájemní smlouvy s firmou Pueris s.r.o. bude možné na úřední desce zveřejnit záměr pronájmu hotelu Závrší a začít tak hledat nového partnera, který se ujme provozu především restaurace. Zároveň bude město jednat se správcem společnosti Pueris s.r.o., aby došlo k včasnému vyklizení věcí patřících firmě Pueris s.r.o. a bude řešit nejnutnější opravy, zejména zatékání do střechy.

Děkujeme za pochopení, rada města Olešnice.  

 

Doplnění textu  ze zářijového zpravodaje:

Vzhledem k náročnosti a budoucí neudržitelnosti společnosti a zároveň z osobních důvodů se stanovený správce rozhodl k poslednímu červenci 2023 provoz na hotelu Závrší ukončit. Při jednáních s panem starostou sdělil, že se takto rychle rozhodl i z důvodu, aby ve společnosti nevznikaly či nenarůstaly dluhy, např. vůči městu.

Vzhledem k blížící se pouti se pan starosta pokusil vyjednat, aby byl hotel otevřen alespoň přes pouť, tedy od pátku do neděle, aby měli návštěvníci pouti možnost někde se občerstvit, dát si oběd, atd. Po dlouhém jednání bylo dohodnuto, že hotel bude na pouť otevřen, pokud se podaří zajistit personál v dostatečném počtu. Pan starosta se zástupcem společnosti vyjednal podmínky a osobně oslovil bývalý personál hotelu – zaměstnance společnosti Pueris s.r.o. Bohužel, někteří zaměstnanci již měli jiné osobní plány, které nemohli náhle změnit a proto, i s ohledem na fakt, že pouť byla za dveřmi, nebylo možno sestavit personál v dostatečném počtu. Hotel tak během pouti zůstal zavřen.

Uzavřením hotelu však došlo k porušení nájemní smlouvy, kde se v čl. I. odst. 7 nájemce zavazuje mimo jiné k tomu, že restaurace a jídelna se salonkem budou provozovány celoročně (s výjimkami 24. 12. – 26. 12. a 1. 1.). Rada města na svém zasedání dne 14. 8. pověřila pana starostu zasláním výzvy firmě Pueris s.r.o. k obnovení provozu dle nájemní smlouvy s tím, že pokud nedojde do 5 dnů k obnovení provozu hotelu Závrší, město odstoupí od nájemní smlouvy. Samotné odstoupení od smlouvy by dle zákonných lhůt mělo být otázkou 10 dnů v případě využití datové schránky.

Po ukončení současné nájemní smlouvy se společností Pueris s.r.o. bude možné zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu hotelu Závrší a začít tak hledat nového partnera, který se ujme provozu. Zároveň bude město jednat se správcem společnosti Pueris s.r.o., aby došlo ke včasnému vyklizení věcí patřících této společnosti a bude řešit nejnutnější opravy, zejména zatékání střechou do objektu.

Město Olešnice má zájem obnovit provoz na hotelu Závrší co nejdříve. Proto je zvolený postup, s ohledem na výše uvedené, jedinou možností, jak co nejrychleji najít nového provozovatele hotelu Závrší a hotel otevřít.

Děkujeme za pochopení.