Vydáno dne 9. 11. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

Rada města v říjnu zveřejnila záměr pronájmu Hotelu Závrší, který je od začátku srpna uzavřen. Do konce zveřejnění záměru se přihlásil jediný zájemce o pronájem za účelem provozování restauračních a hotelových služeb. Rada města se sešla se zástupci podnikatelského subjektu a zevrubně se seznámila s jejich podnikatelským záměrem. V současné době se dolaďují podmínky nájemní smlouvy a zároveň probíhá dovybavení kuchyně hotelu. Předpokládá se, že v měsíci listopadu bude podepsána nájemní smlouva a provozovatel zahájí přípravy na zprovoznění restaurace a hotelu. S provozovatelem bylo domluveno, že od 1. 12. 2023 by měl být spuštěn provoz. Věříme, že brzy budeme moci zavítat do znovu otevřeného hotelu v využít jeho služeb.