Vydáno dne 31. 7. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D74x přečteno

Jak již byli čtenáři Zpravodaje informováni, je v procesu realizace hydrogeologický průzkum dvou lokalit k možnému posílení vodních zdrojů města. Po schválení žádosti o dotaci ze SFŽP na základě výběrového řízení dodavatele  hydrogeologických prací byla pracemi pověřena  firma Envirex, spol. s r.o. z Nového Města na Moravě.

Tento dodavatel zahájil průzkum ve 100 m hlubokém vrtu v lokalitě nad vodojemem u Ostré Horky, aby pokračoval v průzkumu stejně hlubokým vrtem v obecním sadu nad Skalkami. Nejdříve se zjistí, zda je ve vrtu voda. Pokud ano, po měsíci trvajícím odběru vody a zjištěním vydatnosti zdroje a následné kvality vody budou výsledky předány městu k dalšímu posouzení.

Výsledkem by v případě dostatečné vydatnosti a kvality vody mohlo být posílení vodních zdrojů města napojením vrtů na vodojemy. Takto by město mohlo odběratelům i do budoucna garantovat dostatek pitné vody. Nepředbíhejme však, teprve po ukončení průzkumu se ukáže, zda je ve vrtech potenciál nového zdroje vody.

 

PROJEKT hydrogeologických prací – vyhledání a průzkum zdrojů podzemních vod pro Město Olešnice

je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě  rozhodnutí ministra životního prostředí.