Vydáno dne 28. 8. 2023 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | x přečteno

Informujeme, že v důsledku havárie na čističce odpadních vod Olešnice došlo k přechodnému snížení kvality vody v potoce Hodonínka, a to od Olešnice po soutok se Svratkou. Doporučujeme Vám omezit používání vody z tohoto vodního toku až do odvolání.