Vydáno dne 31. 5. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D100x přečteno

II/362 Průtah – 2. etapa

Přes deštivý průběh závěru měsíce května probíhaly práce na uzavřené ulici Rovečínské podle harmonogramu. Úsek hlavního řadu kanalizace, který byl určen k výměně je takřka dokončen a průběžně byly instalovány i kanalizační přípojky k domům. U domů, vedle kterých budou nové chodníky, je vkládána ke zdem hydroizolační folie. S čím ovšem projektant nepočítal a nemohl s ohledem na ČSN (normy) počítat, je stav plynovodu a jeho nedostatečné uložení. Před vlastním položením podkladových vrstev, po uložení všech kanalizačních a vodovodních přípojek a silničních vpustí, bude nutné tento stav technicky a stavebně vyřešit ze strany správce této sítě.

V úseku lékařské středisko – škrobárna byly položeny kabely veřejného osvětlení při budoucím chodníku, včetně uličky na Moravskou stranu. V tělese silnice jsou zpevňovány neúnosné krajnice. Práce budou pokračovat dle harmonogramu v měsíci červnu, kdy bude také rozhodnuto o řešení oprav plynovodu.

 

Chodníky k MŠ a ZŠ

Práce na chodnících plánované s ukončením v závěru června jsou dokončeny na chodníku na ulici Veselské k mateřské škole a rozpracované na chodníku v ulici Hliníky. V této ulici došlo ke zdržení, když bylo nutné zjistit průběh kanalizace pod chodníkem, kde byly v minulosti (při budování plynovodu), zaslepeny a zasypány šachty. Po kamerových zkouškách byla trasa vytyčena a kanalizace zpřístupněna novými šachtami. Takto již mohou práce na chodnících pokračovat. Protože rozpočet chodníků z programu IROP EU nepočítal s napojením chodníku na ulici Trpínskou, byly přiobjednány i opravy dosud nevelké trasy neopraveného chodníku na křižovatce  k výchovnému ústavu a dále bylo rozhodnuto o rozšíření dlážděné plochy u školy nejen na chodníku, ale i v prostoru před vchodem do školy. Po odsouhlasení způsobu řešení místa pro přecházení dětí u školy bude nově stavebně upravena také chodecká trasa mezi oběma chodníky na ulici Hliníky