Vydáno dne 30. 7. 2020Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D39x přečteno

Rozhodnutí o přidělení dotace

Vláda České republiky avizovala, že s ohledem na koronavirový dopad na snížení daňových příjmů obcí podpoří více dotace na investice obcí a měst. Větší financování Programu rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj ČR se pozitivně odrazilo také na počtu schválených žádostí o podporu. Mezi stovkami schválených žádostí o dotaci je tak i žádost o dotaci na rekonstrukci atletického areálu a víceúčelového hřiště základní školy nad koupalištěm.

Snahy města o náhradu travou prorostlé prosívkové běžecké dráhy za tartan a náhradu zvlněné asfaltové drolící se plochy za nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem se datují již od roku 2004. Město od tohoto roku opakovaně žádalo o poskytnutí dotace z různých dotačních programů. Zastupitelstvo města pak poslední verzi žádosti schválilo na svém zasedání dne 21. února 2019. Znovu pak byla tato žádost podána pro rok 2020.  Tato žádost byla, jak je výše uvedeno, úspěšná a město obdrží dotaci ve výši 70 % z předpokládané částky na stavbu za 4,3 mil. Kč. Stavba bude provedena v příštím roce. 270 žáků bude moci využívat tento areál od jara do podzimu 28 hodin týdně ve výuce tělesné výchovy, další využití bude v kroužcích školního klubu. Společně s žáky školy bude areál obdobně jako velká tělocvična využíván učni odborného učiliště výchovného ústavu v Olešnici.

 

Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu – zvýšení bezpečnosti chodců, rodičů a dětí

V průběhu měsíce června byla dokončena stavba chodníků na ulici Moravská strana a na ulici Křtěnovská včetně zeleně před kulturním domem v rámci projektu podpořeného dotací IROP. Celkové náklady činily 2 466 562,- Kč, z toho dotace z Integrovaného regionálního operačního programu získané prostřednictvím žádosti MAS Boskovicko Plus byla 2 343 233,- Kč. Městskou pokladnu tak rekonstrukce stála pouhých 123 329,- Kč.

Dokončena takto byla další dopravní stavba, kterých se v uplynulých letech uskutečnilo hned několik.

 

Výměna světel veřejného osvětlení

V měsíci červenci byla zahájena výměna svítidel veřejného osvětlení, dokončená na prahu srpna. Jedná se o opatření, jehož výsledkem bude jednak snížení energetické náročnosti, jednak výrazné snížení nákladů na servis a opravy. Významně se sníží také světelný smog omezením osvícení pouze komunikací. Tento projekt se týká takřka všech světel nad komunikacemi, s výjimkou náměstí, které zůstane osvíceno sodíkovými svítidly v ozdobných světlech.

 

Finančně hradí město pouze polovinu nákladů, když rada města zajistila zbytek dotací z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z programu EFEKT.

 

Projekt zaujal i redakci České televize. Pokud jste její záběry neviděli, je možné reportáž shlédnout na internetu. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/320281381990722-udalosti-v-regionech/obsah/780042-vymena-osvetleni-v-olesnici

 

Pro zajímavost několik čísel:

 

Investiční náklady: 3 538 935,- Kč

Dotace EFEKT: 1 741 422,- Kč

Vlastní zdroje města: 1 797 513,- Kč

 

Režim stmívání:

Rozsvícení – 22:00 100%

22:00 – 23:00 75%

23:00 – 04:00 50%

04:00 - 05:00 75%

05:00 – zhasnutí 100%

Současná roční spotřeba (kWh)121 039

Nová roční spotřeba (kWh)73 399

 

Současný příkon svítidel (W)30 530,00

Nový příkon svítidel (W) 18 514

 

Současná platba za el. energii (Kč)274 995

Nová platba za el. energii (Kč)166 759

 

Současný náklad na servis a udržbu ročně (Kč)112 700

Nový náklad na servis a údržbu ročně (Kč)26 250