Vydáno dne 8. 7. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D18x přečteno

První pololetí letošního roku bylo obdobím realizace většiny investičních akcí naplánovaných v tomto roce. Byla provedena rekonstrukce atletického areálu a víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Olešnice nad koupalištěm, upraveny byly svahy kolem atletické dráhy a nově vybudováno osvětlení hřiště. Dokončovací práce na oplocení a úprava travnatých ploch se posune ještě do prvních týdnů července. Od nového školního roku bude atletický areál sloužit všem školákům, kterým tělesná výchova po distančním vzdělávání zcela jistě chybí.

 

Do vodovodního řadu přes vodojem na Ostré horce je již měsíc dodávána voda z nového vrtu.

Také projekt revitalizace zeleně v Olešnici byl dokončen realizační fází výsadbou stromů, keřů a trvalek v různých částech Olešnice a nyní bude následovat ze strany dodavatelské firmy tříletá péče o vysazené rostliny v rámci zmíněného projektu.