Vydáno dne 2. 8. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D65x přečteno

V průběhu měsíce července byly dokončeny úpravy stavenišť a jejich okolí. Jednalo se o dokončovací práce v okolí atletického areálu a víceúčelového hřiště, stejně tak jako o úpravy okolí nového vrtu a jeho napojení u vodojemu. S ohledem na velice frekventované okolí kašny na náměstí bylo třeba k nové výsadbě umístit mechanickou zábranu dřevěnými sloupky s nataženým lanem. Je s podivem, kolik návštěvníků a dětí si zkracovalo cestu ke kašně přes novou výsadbu a nerespektovalo chodníky.