Vydáno dne 4. 8. 2023Vložil/a: Ivana Kozlová

Výměna dveří v základní škole

Během července a srpna probíhá v budově základní školy výměna vnitřních dveří. Vyměněny budou dveře do všech tříd, kabinetů a dveře ve školní kuchyni. Dveře budou osazeny kvalitním kováním a zámkovými vložkami s generálním klíčem. Dodávka dveří od české firmy CAG s.r.o. vyjde na 615 173 Kč. Dále v rámci této akce bylo provedeno natření všech zárubní, kde budou nové dveře osazeny. Cena za natření zárubní byla 42 570 Kč.  Celkové náklady města na tuto akci jsou bezmála 800 000 Kč.

Regenerace hřišť

Na přelomu června a července byla realizována regenerace trávníku na fotbalovém hřišti. Odborná firma trávníky Hirsch Služebna s.r.o. provedla aerifikaci, dvojitou vertikutaci, podsev travním semenem a následné zapískování hřiště. Celá tato operace pro zkvalitnění trávníku byla pořízena nákladem města v částce 147 136 Kč.   Dalším hřištěm , které prošlo regenerací, bylo víceúčelové hřiště s umělým povrchem na atletickém areálu. Zde byla vykonána profesionální údržba, která je potřeba provádět minimálně jednou za rok pro dosažení optimálních hracích vlastností hřiště. Bylo provedeno odstranění hrubých a jemných nečistot, provzdušnění povrchu a doplnění křemičitého písku. Důležitou součástí profesionální údržby je dekomprese celé hrací plochy. Pravidelnou a dobře provedenou údržbou se prodlužuje životnost sportoviště až dvojnásobně. Náklady na tuto údržbu byly ve výši 27 326 Kč.