Vydáno dne 8. 6. 2021Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D45x přečteno

V průběhu měsíce května pokračovaly práce v atletickém areálu nad koupalištěm. Jednalo se především o práce na ploše hřiště a zemní práce v jeho okolí. Byla položena chránička pro budoucí vyprojektované vedení vysokého napětí, aby je v budoucnu bylo možno provést. S ohledem na požadavek přípravy osvětlení hřiště byly položeny a zabetonovány patky sloupů stožárů. Při takovémto stupni rozpracovanosti pak již rada města rozhodla o dokončení výstavby osvětlení i instalaci stožárů a reflektorů. Nový podklad umělého trávníku hřiště ve formě vodopropustného asfaltu byl položen a jsou instalovány sloupky oplocení s mantinely. V průběhu měsíce června budou pokračovat práce na rozběhové dráze skoku dalekého a na běžecké dráze, aby po jejich dokončení mohly být položeny nové povrchy.