Vydáno dne 26. 7. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D103x přečteno

Průtah II/362 Olešnice

V průběhu měsíce července byly dokončeny všechny související výkopové práce a položeny rozvody vodovodu v přípojkách, kanalizace v části nového řadu a v přípojkách a konečně i v rozvodech plynu. Pokračovaly práce na tělese silnice a na pokládce obrubníků a přídlažby na ulici Rovečínské za lékařským střediskem a na parkovištích. V srpnu po pouti budou zahájeny práce na náměstí Míru. Nejdříve práce spojené s výměnou vodovodních přípojek, rozvodem plynovodu a následně pak na konstrukčních vrstvách vozovky a chodníku. To vše při dopravním omezení průjezdu podle stanoviska dopravního úřadu.

 

 

Projekt - akce „II/362 Olešnice, průtah“ - je spolufinancován SFDI

 

Cílem projektu je  opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

 

Práce v ulicích Hliníky a Veselská

Po dokončení prací na chodnících k základní škole a mateřské škole, které výrazným způsobem zvýší bezpečnost chodců svými technickými parametry a bezpečnostními prvky, bylo rozhodnuto doplnit i protější stranu komunikace v ulici Hliníky a Veselská o nové obrubníky při zajištění původní šířky vozovky. (Tam, kde se chodníky vozovka zúžila, bude rozšířena na druhé straně). Aby byly upraveny chodníky v návaznosti na ulici Trpínskou, byly také nově položeny nové chodníky i v této křižovatce. Řešeno bylo i odvodnění komunikace kapacitními vpustěmi při obrubnících.

 

PROJEKTY - Rekonstrukce chodníku k MŠ Olešnice – zvýšení bezpečnosti chodců, rodičů a dětí a Rekonstrukce chodníku k ZŠ Olešnice – zvýšení bezpečnosti chodců – žáků  jsou spolufinancovány Evropskou unií